Realizowane inwestycje

Dwudziestopięcioletnia  działalność Przedsiębiorstwa TEELDOM to wiele zrealizowanych projektów i budów na terenie całego kraju. Do największych osiągnięć firmy należą:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej obiektu krytej pływalni z lodowiskiem w Kościanie:

2. Wykonanie linii kablowych zasilania energetycznego oraz instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kosynierskiej. Wartość inwestycji: 78 000,00.

3. Budowa w ramach konsorcjum firm na zlecenie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wielorodzinnego kompleksu mieszkaniowego w Poznaniu przy ul. Karpiej 22. Wartość kontraktu:  22 256 000,00zł.

4. Trakt Królewsko Cesarski w Poznaniu – budowa rurociągów kablowych, linii transmisji, linii światłowodowych, montaż i uruchomienie kamer.

5. Budowa kanalizacji kablowej oraz monitoringu wizyjnego na os. Zwycięstwa, Pod Lipami, Przyjaźni, Wichrowe Wzgórza w Poznaniu.

6.
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Kościelnej 387. Wykonanie instalacji elektrycznych i linii zasilających w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu.

8.
Wykonanie instalacji elektrycznych i linii kablowych zasilania energetycznego wraz z oświetleniem terenu w kompleksie mieszkalnym „Ogrody Naramowickie” w Poznaniu. Wartość inwestycji: 1 141 000,00 zł.

9.
Budowla stacji transformatorowej SN/NN (2x1250kW) wraz z liniami kablowymi SN agregatu prądotwórczego 1400kW z układem SZR, oraz liniami NN dla potrzeb zasilania siedziby Gospodarczego Banku Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów. Wartość inwestycji: 3 330 000,00 zł.

10.
Wykonanie dwóch linii SN, dostawa i uruchomienie stacji transformatorowej SN niezbędnej do zasilania Zespołu Basenów Termy Maltańskie w Poznaniu.

11. Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zasilaniem placu budowy zespołu mieszkalno usługowego Bamberski Dwór w Poznaniu

12. Wymiana sufitów podwieszanych, opraw oświetleniowych, modernizacja rozdzielni w budynku ZUS-u o/ Piła

13. Budowa linii zasilających NN w Poznaniu przy ul. Kościelnej

14. Modernizacja stacji transformatorowej SN/NN, budowa linii kablowych SN i NN na potrzeby Fabryki Papieru w Czerwonaku. Wartość inwestycji: 441 000,00 zł.

15. Modernizacja obiektu położonego w Poznaniu przy ul. Kościelnej (roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej, sufity podwieszane). Wartość inwestycji: 580 720,00 zł.

16. Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika w miejscowości Chrzypsko Wielkie. Wartość inwestycji: 220 668,51 zł.

17. Remont drogi krajowej nr 5 Poznań- Wrocław na zlecenie Skanska S.A  Wartość inwestycji: 1 090 000,00 zł.

18. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych wraz z przykanalikami z rur kamionkowych w ul. Leszczowej w Łodzi na zlecenie PHARMGAS S.A

19. Budowa linii kablowej światłowodowej relacji ul. Oświecenia- ul. Kościuszki – ul. Estkowskiego – Rondo Śródka na zlecenie firmy ELTEL.

20. Budowa kanalizacji kablowej światłowodowej w relacji SUW Gruszczyn- Ujęcie Wody Promienko wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz wykonaniem drogi dojazdowej do nowo odwierconych studni głębinowych. Wartość inwestycji: 1 108 658,22 zł.

21. Budowla linii kablowych zasilania pomp głębinowych oraz linii sterowniczych dla ujęcia wody Ostrzeszów – Olszyce. Inwestycja realizowana na zlecenie firmy WUPRINŻ

22. Projektowanie i budowa sieci teleinformatycznych, budowa linii OTK, kanalizacji kablowych oraz rurociągów kablowych na terenie Województwa Wielkopolskiego na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A

23. Wykonanie prac remontowych, napraw awaryjnych w obiektach i lokalach administrowanych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Wartość inwestycji: 441 202,98 zł.

24. Budowa Stacji Uzdatniania Wody OLSZYCE we wsi Szklarska Myśliniewicka- wykonanie linii zasilających studnie głębinowe i stację SUW

25. Wykonanie prac związanych z rozbudową obiektów dla potrzeb kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby angiografii oraz pomieszczeń poradni naczyniowej na zlecenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu

26. Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Kościelnej 38. Wartość inwestycji: 101 260,00 zł.

27. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu na zlecenie Biura Usług Technicznych Energetyki Poznańskiej. Wartość inwestycji: 270 155,34 zł.

28. Wykonanie linii kablowych zasilania przepustnic na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarzewo (dł. całkowita 9km).

29. Wykonanie ocieplenia budynku, prac dekarsko blacharskich oraz wymiana stolarki okiennej w Hotelu Poznań oraz Merkury. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 456 000,00 zł.

30. Modernizacja obiektu o łącznej kubaturze 5 085m3 położonego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 38. W zakres realizowanych robót wchodziły prace związane ze zmianą funkcjonowania obiektu. Wartość inwestycji: 475 800,00 zł.

31. Budowa kabli światłowodowych oraz doziemnej infrastruktury teletechnicznej wraz z uruchomieniem systemów teleinformatycznych w ramach „Systemu zdalnego sterowania i nadzoru ujęcia wody Sosnowiec- Krajkowo”. Wartość inwestycji: 700 000,00 zł.

32. Budowa sieci światłowodowej (o łącznej długości 11 800m) w ramach obsługi Telekomunikacji Polskiej S.A Obszar w Krakowie. Wartość inwestycji 785 000,00 zł.