Dotacje

Informujemy, iż spółka Teeldom sp. z o.o. spółka jawna realizuje projekty budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu szamotulskiego i rawickiego (dalej „Projekty”). Projekty te realizowane są w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przebiegać będzie sukcesywnie, a zakończenie Projektów planowane jest w pierwszej połowie 2018 roku. Spółka Teeldom informuje jednocześnie, iż planuje wydzierżawić spółce Operator WSS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wybudowaną w ramach Projektów infrastrukturę (dalej „Sieć POPC”) . Operator WSS to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług hurtowych. Operator WSS będzie zobowiązany  do oferowania usług hurtowych polegających na dostępie do Sieci POPC powstałej w ramach Projektów wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (dalej „Operatorzy Korzystający”) planującym świadczenie usług detalicznych mieszkańcom miejscowości, którzy znajdą się w zasięgu działania Sieci POPC. Operator WSS jak również Teeldom nie będą świadczyć na Sieci POPC usług detalicznych, a warunki handlowe oferowane przez Operator WSS będą identyczne dla wszystkich Operatorów Korzystających.

Informujemy również, że rozpoczynamy już odbiory pierwszych sieci od wykonawcy robót, a harmonogram na pierwsze półrocze 2017 zakłada odbiory sieci w następujących obszarach:

 

Powiat Gmina Miejscowość
Szamotulski Duszniki Brzoza
Szamotulski Duszniki Ceradz Dolny
Szamotulski Duszniki Grodziszczko
Szamotulski Duszniki Podrzewie
Szamotulski Duszniki Sędzinko
Szamotulski Duszniki Sędziny
Szamotulski Duszniki Wilkowo
Szamotulski Kaźmierz Gaj Wielki
Szamotulski Kaźmierz Kopanina
Szamotulski Kaźmierz Radzyny
Szamotulski Kaźmierz Sokolniki Małe
Szamotulski Kaźmierz Sokolniki Wielkie
Szamotulski Obrzycko Gaj Mały
Szamotulski Obrzycko Karolin
Szamotulski Obrzycko Kobylniki
Szamotulski Obrzycko Pęckowo
Szamotulski Obrzycko Słopanowo
Szamotulski Obrzycko Słopanowo Huby
Szamotulski Ostroróg Piaskowo
Szamotulski Ostroróg Rudki Huby
Szamotulski Ostroróg Szczepankowo
Szamotulski Pniewy Chełmno
Szamotulski Pniewy Dębina
Szamotulski Pniewy Koszanowo
Szamotulski Pniewy Lubosina
Szamotulski Pniewy Lubosinek
Szamotulski Pniewy Przystanki
Szamotulski Szamotuły Baborowo
Szamotulski Szamotuły Gąsawy
Szamotulski Szamotuły Kąsinowo
Szamotulski Szamotuły Koźle
Szamotulski Szamotuły Mutowo
Szamotulski Szamotuły Myszkowo
Szamotulski Szamotuły Ostrolesie
Szamotulski Szamotuły Piaskowo
Szamotulski Szamotuły Przyborowo
Szamotulski Szamotuły Przyborówko

 

Spółka realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektów jest budowa dystrybucyjnych i dostępowych sieci światłowodowych w technologii FTTH (fiber-to-the-home) w oparciu o standard pasywnych sieci optycznych PON.
Celami ogólnymi, planowanymi do osiągnięcie w wyniku realizacji Projektu, są:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach minimum 100 Mb/s w powiecie szamotulskim.
 2. Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, szkołom publicznym, podmiotom leczniczym oraz organom administracji publicznej możliwości dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
 3. Dostarczenie finalnym odbiorcom usług NGA przy wykorzystaniu wybudowanej do tego celu sieci szerokopasmowej.
 4. Umożliwienie korzystania z nowej sieci, w celu wyeliminowania „przepaści cyfrowej” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać niedoskonałości rynku w postaci różnic w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w powiecie oraz w województwie.
 5. Poprawa niedoskonałości rynku, poprzez zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających wielu różnym operatorom złożenie konkurencyjnej oferty dla klientów objętych oddziaływaniem Projektu

Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatów szamotulskiego oraz rawickiego do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.
Realizacja wyżej opisanych celów ogólnych i szczegółowych przyczyni się do realizacji założeń celu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poprzez:

 • Realizację działania umożliwiającego zapewnienie jak najszerszego dostępu do sieci szerokopasmowych, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku oraz istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.
 • Stworzenie infrastruktury, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.
 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej osiągnięcie parametrów przepustowości wynoszących minimum 100 Mb/s do użytkownika końcowego, zapewniając skokową zmianę.
 • Stworzenie infrastruktury opartej na technologii FTTH P2M umożliwiającej w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.
 • Przyczynienie się do podłączenia do sieci szerokopasmowej szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych.
 • Przyczynienie się do uzyskania pełnego pokrycia terytorium kraju zasięgiem internetu szerokopasmowego.