Kontakt

Zakład Robót Budowlanych
TEELDOM Sp. z o.o. S.J.
ul. Dworska 5

61-619 Poznań
tel. 61 82 76 712, fax. 61 82 76 705

BIURO ZARZĄDU

Tel. 61 82 76 700, 61 82 76 703
biuro@teeldom.com.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Tel. 694 498 186
tulce@teeldom.com.pl

DZIAŁ PROJEKTU I REALIZACJI

Tel. 61 82 76 711, 61 82 76 712
marketing@teeldom.com.pl