Zakres działania

Branża Telekomunikacyjna

 • Budowa kanalizacji teletechnicznych
 • Budowa telekomunikacyjnych sieci miedzianych
 • Budowa telekomunikacyjnych sieci światłowodowych
 • Budowa przełącznic telekomunikacyjnych w technologii Cu i OTK
 • Budowa i modernizacja central telekomunikacyjnych
 • Budowa i modernizacja siłowni energetycznych
 • Realizacja prac budowlanych dla potrzeb telekomunikacji
 • Budowa instalacji abonenckich
 • Pomiary parametrów sieci miedzianych i światłowodowych

Branża Energetyczna

 • Budowa i modernizacja stacji SN/nn
 • Budowa i modernizacja rozdzielni energetycznych
 • Budowa linii kablowych SN i nn
 • Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz obiektowych
 • Budowa instalacji odgromowych
 • Budowa instalacji oświetlenia terenu (w tym również oświetlenie drogowe)
 • Budowa instalacji napięcia gwarantowanego (agregaty, UPS-y)
 • Pomiary elektryczne

Branża Budowlana

 • Roboty fundamentowe
 • Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
 • Ściany działowe z płyt GK
 • Roboty elewacyjne i dociepleniowe
 • Stolarka budowlana
 • Pokrycia dachowe i systemy orynnowania
 • Tynki cementowo – wapienne i gipsowe
 • Prace posadzkarskie
 • Układanie płytek i glazury
 • Sucha zabudowa wnętrz
 • Sufity podwieszane
 • Roboty malarskie

Budownictwo drogowe i infrastruktura towarzysząca

 • Nawierzchnie betonowe
 • Nawierzchnie asfaltowe
 • Nawierzchnie z Pozbruku
 • Nawierzchnie z kostki brukowej

Branże Instalacyjne

 • Elektro-energetyczna
 • Telekomunikacyjna
 • Wodociągowa
 • Kanalizacyjna (ściekowa Systemów deszczowa)
 • Wentylacyjna
 • Systemów komputerowych, sygnalizacji p-poż.
 • Monitoring wizyjny

Ponadto firma oferuje usługi dodatkowe w zakresie:

 • wykonania projektów w branży telekomunikacyjnej i energetycznej
 • wykonania projektów organizacji ruchu
 • obsługi geodezyjnej
 • robót rozbiórkowych