Podstawowe informacje

Zakład Robót Budowlanych

TEELDOM Sp. z o.o. S.J.

61-619 Poznań
ul. Dworska 5

Tel. (061) 8 276 700
e-mail: biuro@teeldom.com.pl

NIP 972-10-26-543
REGON 634263958
Nr KRS  0000330994

Sąd Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział KRS

Kapitał zakładowy i wpłacony 4.470.000 zł