Kim jesteśmy ?

Przedsiębiorstwo TEELDOM istnieje na rynku usług branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej od 25 lat. Od 2006 roku działalność firmy została rozszerzona o usługi związane z pracami adaptacyjnymi oraz budownictwem mieszkaniowym.

Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce zarządzania naszym przedsiębiorstwem osiągnęliśmy ustabilizowaną pozycję nie tylko na rynku Wielkopolski, ale i w pozostałych regionach kraju. Naczelna zasada naszej firmy to niezawodność i jakość wykonywanych zadań. We wszystkich fazach realizacji usług świadczonych przez naszą firmę wszelkie działania prowadzimy w sposób zaplanowany i systematyczny w warunkach kontrolowanych i nadzorowanych, czego potwierdzeniem jest nadany 27 grudnia 2000 roku certyfikat jakości ISO 9002:1994 nr P000123 przez Lloyd’s Register Quality Assurance.

Naszym największym sukcesem jest zdobycie zaufania klientów poprzez profesjonalne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań. W dniu 3.09.2001 roku zostaliśmy wyróżnieni Znakiem Towarowym „Wielkopolska Jakość” przyznanym przez Ośrodek Promocji Gospodarczej „WIELKOPOLSKA”. Natomiast w 20.09.2004 roku na potwierdzenie naszego profesjonalizmu zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” przyznanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań Nad Jakością.

Czerwiec 2009 to data, w której po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni. Certyfikat „Najlepsze w Polsce” to kolejny dokument  stwierdzający wysoką jakość wykonywanych przez nas robót z branży telekomunikacyjnej i energetycznej.