Kim jesteśmy ?

Przedsiębiorstwo TEELDOM istnieje na rynku usług branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej od 25 lat. Od 2006 roku działalność firmy została rozszerzona o usługi związane z pracami adaptacyjnymi oraz budownictwem mieszkaniowym. Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce zarządzania naszym przedsiębiorstwem osiągnęliśmy ustabilizowaną pozycję nie tylko na rynku Wielkopolski, ale i w pozostałych regionach kraju. Naczelna zasada naszej firmy to niezawodność i jakość wykonywanych zadań. We wszystkich fazach realizacji usług świadczonych przez naszą firmę wszelkie działania prowadzimy w sposób zaplanowany i systematyczny w warunkach kontrolowanych i nadzorowanych, czego potwierdzeniem jest nadany 27 grudnia 2000 roku certyfikat jakości ISO 9002:1994 nr P000123 przez Lloyd’s Register Quality Assurance. Naszym największym sukcesem jest zdobycie zaufania klientów poprzez profesjonalne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań. W dniu 3.09.2001 roku zostaliśmy wyróżnieni Znakiem Towarowym „Wielkopolska Jakość” przyznanym przez Ośrodek Promocji Gospodarczej „WIELKOPOLSKA”. Natomiast w 20.09.2004 roku na potwierdzenie naszego profesjonalizmu zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” przyznanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań Nad Jakością. Czerwiec 2009 to data, w której po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni. Certyfikat „Najlepsze w Polsce” to kolejny dokument stwierdzający wysoką jakość wykonywanych przez nas robót z branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

Historia przedsiębiorstwa

1985-1998 r.

Początek działalności Zakładu Elektroinstalacyjnego ELTEL prowadzącego roboty w dziedzinie energetyki i telekomunikacji sięga 1985r. Założycielem przedsiębiorstwa był Jerzy Ładniak. W pierwszych latach swojej działalności firma zatrudnia cztery osoby.

W 1995 roku ELTEL zmienił nazwę na Zakład Robót Budowlanych TEELDOM, z którego wydzielona została firma TEEL obecnie zajmująca się zaopatrzeniem materiałowym oraz hurtowym handlem materiałami budowlanymi.

1999 - 2001 r.

Przedsiébiorstwo TEELDOM przenosi swojá siedzibę na os. Bolesława Chrobrego 6c w Poznaniu. W 2001 roku następuje rozpoczécie prac remontowych w obiektach nabytych w drodze przetargu przy ul. Dworskiej w Poznaniu.

W dalszym ciągu firma preżnie się rozwija. Ożywienie gospodarcze na rynku telekomunikacyjnym powoduje, że przedsiébiorstwo TEELDOM wykonuje zlecenia dla jednego z największych operatorów branży telekomuniikacyjnej w Polsce - Telekomunikacji Polskiej.

2002 - 2010 r.

Luty 2002 - główną siedzibą firmy stają się obiekty przy ul. Dworskiej w Poznaniu. Powstaje tu kompleks budynków o charakterze socjalnym, magazynowym i warsztatowym.

W Czerwcu 2002 roku firma ulega przekstształceniu się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadal przedsiębiorstwo kontynuuje politykę systematycznego rozwoju, zwiększa się liczebność fachowej kadry pracowniczej.

W roku 2006 działalność firmy zostaje rozszerzona o prace związane z budownictwem mieszkaniowym. Rok 2009 to czas kolejnych przekształceń. Zakład Robót Budowlanych TEELDOM staje się spółką jawną.

W dotychczasowej działalności został wypracowany wysopki standart świadczonych usług. Posiadane przez firmę uprawnienia, wiedza techniczna i doświadczenie pozwalają spełnić najbardziej wygórowane żądania klientów.

2011 - 2016 r.

.

.

Zakres działalności

Budowa kanalizacji teletechnicznych
Budowa telekomunikacyjnych sieci miedzianych
Budowa telekomunikacyjnych sieci światłowodowych
Budowa przełącznic telekomunikacyjnych w technologii Cu i OTK
Budowa i modernizacja central telekomunikacyjnych
Budowa i modernizacja siłowni energetycznych
Realizacja prac budowlanych dla potrzeb telekomunikacji
Budowa instalacji abonenckich
Pomiary parametrów sieci miedzianych i światłowodowych

Budowa i modernizacja stacji SN/nn
Budowa i modernizacja rozdzielni energetycznych
Budowa linii kablowych SN i nn
Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz obiektowych
Budowa instalacji odgromowych
Budowa instalacji oświetlenia terenu (w tym również oświetlenie drogowe)
Budowa instalacji napięcia gwarantowanego (agregaty, UPS-y)
Pomiary elektryczne

Roboty fundamentowe
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
Ściany działowe z płyt GK
Roboty elewacyjne i dociepleniowe
Stolarka budowlana
Pokrycia dachowe i systemy orynnowania
Tynki cementowo – wapienne i gipsowe
Prace posadzkarskie
Układanie płytek i glazury
Sucha zabudowa wnętrz
Sufity podwieszane
Roboty malarskie

Nawierzchnie betonowe
Nawierzchnie asfaltowe
Nawierzchnie z Pozbruku
Nawierzchnie z kostki brukowej

Elektro-energetyczna
Telekomunikacyjna
Wodociągowa
Kanalizacyjna (ściekowa Systemów deszczowa)
Wentylacyjna
Systemów komputerowych, sygnalizacji p-poż.
Monitoring wizyjny